Výbor - MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MsO > Organizácia

Plán činnosti výboru na rok 2020
VÝBOR MSO SRZ SENICA

Predseda, člen predsedníctva

Branislav HESEK

Podpredseda,
vedúci rybárskej stráže,
člen predsedníctva

Bc. Ján VOJTEK

Tajomník,
člen predsedníctva

Ing. Ivan  HARINGA

Hlavný hospodár,
člen predsedníctva

Mgr. Pavol ADAMEC

Člen výboru
Jozef CVEČKA

Pokladník

Vladimír HOSŤ

Čistota a ochrana vôd,
pomocný hospodár

Pavol HUČKO
KONTROLNÁ KOMISIA

Predseda kontrolnej komisie

PaedDr. Krzysztof SIWIEC

Členovia kontrolnej komisie

Mgr. Vladimír LIŠKA, PhD.
MUDr. Ján DOLINSKÝ
DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Predseda disciplinárnej komisie

Peter FAJNOR

Členovia disciplinárnej komisie

Branislav REHÁK
Bc. Ivan Haringa
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky