Povolenky - MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MsO
VÝDAJ DOKLADOV
Všetci členovia, vrátane detí sú poviní riadne vyplnené „Povolenie na rybolov“ (Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) –najneskôr do 15. januára 2020. V prípade, že sa rozhodnete poslať povolenie na rybolov poštou, pošlite ho doporučene, aby ste sa mohli preukázať dokladom z pošty. Za neúplné vyplnenie záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch zaplatí dospelý člen a dieťa nad 14 rokov poplatok 10 € a dieťa do 14 rokov 5 €.
Členovia, ktorí si prídu kúpiť rybárske doklady v dňoch 28.12.2019, 04.01.2020 a 11.01.2020 musia zároveň pri výdaji odovzdať riadne vyplnené „Povolenie na rybolov“ (Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) za rok 2019. V opačnom prípade im budú vydané doklady na rok 2020 až po sumarizácii odovzdaných povolení, a to v mesiaci február alebo marec 2020.


Kde?

► rybársky dom v Kunove


Kedy?

(7 termínov – 1 v decembri, 2 v januári, 1 vo februári a 3 v marci)

28.12.2020

► 04.01.2020        ► 11.01.2020
► 22.02.2020
► 07.03.2020       ► 14.03.2020 (zrušený)     ► 28.03.2019 *
aprílový termín **

* Výdaj 28.03.2020 bude obmedzený len na predaj rybárskych dokladov pre členov našej organizácie, ktorí majú záujem o pstruhové povolenia.
** Namiesto zrušeného termínu (14.03.2020) bude výdaj kaprových miestnych a zväzových povolení presunutý na mesiac apríl.


O koľkej?

8.30 – 10.30 h. a 11.00 – 13.00 h.
PREHĽAD CIEN POVOLENIEK
DOSPELÍZŤP
ZŤP-S
* držitelia preukazu     ZŤP a ZŤP-S musia priniesť fotokópiu tohto preukazu
MLÁDEŽ
(od 15 rokov + študenti)
* študenti nad 18 rokov musia predložiť  potvrdenie o návšteve školy
DETI
(do 14 rokov)
ZÁPISNÉ 33 €33 €10 €4 €
Zápisné platia len:
noví členovia,
členovia pri prestupe z inej organizácie SRZ,
členovia, ktorí nezaplatia členské do 31.3.2018.
ČLENSKÉ29 € 29 €17 €0 €
MIESTNA KAPROVÁ POVOLENKA46 €
23 € (ZŤP)
13 € (ZŤP-S)
46 €14 €
ZVÄZOVÁ KAPROVÁ POVOLENKA 40 €40 €40 €10 €
Zväzové kaprové povolenie alebo detské zväzové kaprové povolenie je možné predať len členovi MsO SRZ Senica, ktorý si zakúpi aj miestne kaprové povolenie.
MIESTNA PSTRUHOVÁ POVOLENKA37 €37 €37 €15 €
OSTATNÉ DOKUMENTY► Rybársky poriadok zväzový – 0,50 €
Rybársky poriadok miestny – 0,50 €
► Nový členský preukaz – 0,50 €
► Zákon – 1 €
► Stanovy SRZ – 1 €
HOSŤOVACIE POVOLENKY
Hosťovacie povolenky
 • miestna kaprová povolenka pre členov iných organizácií SRZ (starších ako 14 rokov ) – 100 €
 • miestna pstruhová povolenka pre členov iných organizácií SRZ (starších ako 14 rokov)  – 70 €
 • hosťovacia povolenka denná pre členov z inej organizácie SRZ – 10 €
 • hosťovacia povolenka týždenná pre členov z inej organizácie SRZ – 40 €

Predaj hosťovacích povoleniek MsO SRZ Senica pre členov iných organizácií SRZ zabezpečujú:
 • Predseda: Branislav HESEK – 0905 165 310,
 • Hlavný hospodár: Pavol ADAMEC – 0
  905 279 781
  ,
 • Pomocný hospodár: Pavel HUČKO – 0904 328 268,
 • Pokladník: Vladimír HOSŤ –  0915 291 845.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky