História - MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MsO
HISTÓRIA

História vôd Záhoria
Záhorie nedostalo dnešnú tvár naraz. Jeho povrch je výsledkom dlhodobého geologického vývinu. Pred 150 až 55 mil. rokov pokrývali tento kraj šíravy oceánu. Nebolo vtedy ani Malých, ani Bielych Karpát. Až koncom druhohôr sa z mora vynorila mohutná hradba Malých Karpát. Dochádza k poklesu morského dna, čím sa vytvára vnútorná alpská (viedenská) panva. V tomto mori žili okrem drobných morských živočíchov aj obrovské, až 6 metrov dlhé žraloky. Dokazuje to nález žraločích zubov v kameňolome na Dolnej doline. Koncom treťohôr sa more zmenilo na slané jazero a riečky, ktoré doňho prinášali sladkú vodu ho postupne vysladzovali, takže sa premenilo na sladkovodné jazero. Avšak rozloha tohto jazera sa stále zmenšovala, až z neho zostali len drobné jazierka. Do dnešného dňa sa zachovalo len jedno tzv. Hrčák pri Borskom Mikuláši. Na konci treťohôr sa Záhorie definitívne stalo pevninou.


História MsO SRZ Senica
Prišiel deň 8. máj 1949, kedy sa bolo treba postaviť na vlastné nohy a začať hospodáriť na našich vodách, ktoré to nanajvýš potrebovali. Vtedy sa zišlo 18 Seničanov, aby založili Rybársky spolok v Senici, ktorý bol súčasne okresným rybárskym spolkom. Za prvého predsedu bol zvolený p.Pavol Jurásek. Do existencie rybárskych spolkov významne zasiahla predovšetkým nová územná organizácia v roku 1960. V Senici vznikla nová organizácia zlúčením MO Skalica, Kúty, Holíč a Šaštín. Neskôr sa tieto organizácie osamostatnili.V súčasnosti má organizácia takmer 1100 dospelých členov. Každoročne pripravuje rybárske preteky pre dospelých a deti, plne sa zúčastňuje na ochrane životného prostredia. Od roku 1990 sídli vo vlastnej budove, ktorá je v jej vlastníctve.


  
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky