Deti - MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Preteky > Kaprové
DETSKÉ PRETEKY K MDD 2019
Termín: 1. júna 2019
Miesto: VN Koválov
Čas lovu: 8:00 – 12:00
Štartovné: zdarma

Vyhodnotenie
Kategória do 10 rokov
najvyšší počet ulovených rýb
1. miesto: Alexander CANDRÁK (15 ks)
2. miesto: Aneta KŇAZSKÁ (13 ks)
3. miesto: Lucka FLORKOVÁ (11 ks)

Kategória od 10 do 15 rokov
najvyšší počet ulovených rýb
1. miesto: Šimona KŇAZSKÝ (15 ks)
2. miesto: Michal NOVOTNÍČEK (13 ks – 11 ks kapra)
3. miesto: Kristián RUSŇÁK (13 ks – 3 ks kapra)

V prípade zhodného počtu ulovených rýb rozhodol vyšší počet olovných kaprov.

► najväčšía ulovená ryba: Sebastián Šedivý (kapor ktorý mal 4,95 kg a 76 cm).
DETSKÉ PRETEKY 2019
Preteky boli zamerané na lov kapra, karasa a bielej ryby. Lov bol povolený len na jednu udicu. Hodnotil sa počet ulovených rýb (aj nedosahujúcich lovnú mieru). Na detských rybárskych pretekoch mohli loviť len deti do 15 rokov, a to bez pomoci dospelej osoby.

Termín: 4. mája 2019
Miesto: VN Koválov
Čas lovu: 8:00 – 12:00
Štartovné: 1 €

Vyhodnotenie
Kategória do 10 rokov
najvyšší počet ulovených rýb
1. miesto: Alexander CANDRÁK (15 ks)
2. miesto: Alexander BLANÁRIK (10 ks)
3. miesto: Samuel DRINKA (8 ks)

Kategória od 10 do 15 rokov
najvyšší počet ulovených rýb
1. miesto: Andrej HEGER (19 ks)
2. miesto: Jozef FLAJŽÍK (16 ks)
3. miesto: Simon KŇAŽSKÝ (15 ks)

► najväčší ulovený kapor: Lívia BURIANOVÁ (76 cm)
DETSKÉ PRETEKY K MDD 2018
Termín: 2. júna 2018
Miesto: VN Koválov
Čas lovu: 7:00 – 12:00
Štartovné: zdarma
Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

Vyhodnotenie
Kategória do 10 rokov
najvyšší počet ulovených rýb
1. miesto: Kristína RUSŇÁKOVÁ (8 ks)
2. miesto: Michaela GRAJCIAROVÁ (7 ks)
3. miesto: Alex CANDRÁK (6 ks - rozhodol kapor 57 cm)

► najväčší ulovený kapor
Alex CANDRÁK (57 cm)

Kategória od 10 do 15 rokov
najvyšší počet ulovených rýb
1. miesto: Andrej HEGER (18 ks)
2. miesto: Viktória JANUŠKOVÁ (11 ks)
3. miesto: Denisa Jakubcová (7 ks)

► najväčší ulovený kapor
Viktória ORAVCOVÁ (48 cm)
DETSKÉ PRETEKY 2018
Na VN Jablonica sa v sobotu 5. mája 2018 uskutočnili detské rybárske preteky v love kapra rybničného. Pretekov sa zúčastnilo 79 súťažiacich, ktorí si zmerali svoje sily v dvoch kategóriach: v kategórii do 10 rokov a v kategórii 10 –15 rokov.

Vyhodnotenie
Kategória do 10 rokov
► najväčší ulovený kapor (v cm)
1. miesto: Kristián RUSNÁK (86 cm)
2. miesto: Kristína FILOVÁ (59 cm)
3. miesto: Marek BOHUNICKÝ (56 cm)

najvyšší počet ulovených rýb
Šimon KŇAZSKÝ (18 ks)

Kategória od 10 do 15 rokov
► najväčší ulovený kapor (v cm)
1. miesto: Marek PRONÍK (62 cm)
2. miesto: Andrej HEGER (53 cm – 18 ks rýb)
3. miesto: Erik LANG (53 cm – 16 ks rýb)

najvyšší počet ulovených rýb
Andrej HEGER (18 ks)

Všetkým oceneným gratulujeme!
Petrov zdar!
DETSKÉ PRETEKY 2017
Dňa 6.5.2017 sa konali detské kaprové preteky pre deti do 15 rokov, ktorých sa zúčastnilo 54 pretekárov. Pretekári súťažili v dvoch kategóriach
  • v kategórii do 10 rokov bolo 24 pretekárov (7 dievčat a 17 chlapcov),
  • v kategórii od 10 do 15 rokov bolo 30 pretekárov (9 dievčat a 21 chlapcov).

Vyhodnotenie
Kategória do 10 rokov:
1. miesto: KŇAZSKÝ Šimon (23 ks rýb),
2. miesto: RUSŇÁK Kristian (9 ks rýb),
3. miesto: RÝŠA Peter (5 ks rýb).

Kategória 10 - 15 rokov:
1. miesto: ČERNÁKOVÁ Lucia (14 ks rýb),
2. miesto: PRIESOLOVÁ Eva (8 ks),
3. miesto: STRAKA Šimon (6 ks rýb),
                MIKUŠ Timotej (6 ks).

V súťaži o najväčšieho uloveného kapra:
Kategória do 10 rokov: RIEGEROVÁ Kristína - kapor 53 cm.
Kategória 10 - 15 rokov: FLAJŽÍK Jozef - kapor 70 cm.
DETSKÉ PRETEKY K MDD 2017
V sobotu 3. júna 2017 sa na VN Koválov uskutočnili Detské rybárske preteky k MDD v love kapra rybničného. Pretekov sa zúčastnilo 79 pretekárov. Počas pretekov bolo ulovených 235 ks rýb (kapor, karas, biela ryba) z toho 36 ks kapra. Všetky ulovené ryby boli vrátené vode.
 
Vyhodnotenie pretekov
 Kategória do 10 rokov:
1. miesto: Šimon KŇAZSKÝ
2. miesto: Kristián RUSŇÁK
3. miesto: Majko ŠKÁPIK
Najväčší kapor: Lívia VČELKOVÁ (kapor 55 cm).

Kategória 10 - 15 rokov :
1. miesto: Matúš ČENTEŠ
2. Miesto: Lucia ČERNÁKOVÁ
3. Miesto: Patrik ZONA
Najväčší kapor: Timotej MIKUŠ (kapor 54 cm)

Šťastným majiteľom štvorkolky sa stal Jozef FLAJŽÍK z Radošoviec.

Všetkým výhercom gratulujeme.
DETSKÉ PRETEKY K MDD 2016
Dňa 4. júna 2016 sa konali detské rybárske preteky k MDD na VN Koválov.  Hodnotený bol počet ulovených rýb (kapor a biela ryba). Okrem toho bola udelená cena za najväčšieho uloveného kapra (rozhodovala dĺžka kapra).
Celkovo sa pretekov zúčastnilo 81 pretekárov. Preteky zabezpečovalo 21 organizátorov (rozhodcovia a organizačný výbor). Deti pretekali v dvoch kategóriach: 1. kategória: deti do 10 rokov (zúčastnilo sa 45 pretekárov, 17 dievčat a 29 chlapcov), 2. kategória: deti od 10 do 15 rokov (zúčastnilo sa 36 pretekárov, 11 dievčat a 24 chlapcov). Pretekov sa mohli zúčastniť aj deti-nerybári. Najmladšia pretekárka mala 3 roky.  
Po skončení pretekov bolo vylosovaných 20 štartovných lístkov a ich majitelia obdržali vecné ceny a upomienkové predmety od sponzorov MsO SRZ. Ocenený boli štyria pretekáry v každej kategórii. Bolo ulovených 134 ks rýb. Najväčší ulovený kapor meral 70 cm. Pretekári si privlastnili 4 kaprov.

Vyhodnotenie:
Kategórii do 10 rokov:
1. miesto: ČERNÁKOVÁ Lucia - 10 rokov
2. miesto: KŇAZSKÝ Šimon - 8 rokov
3. miesto: LIPKA Jakub - 10 rokov
4. miesto: CINTULA Roman - 9 rokov

Kategórii od 10 do 15 rokov:
1.miesto: JANĆI Tomáš - 14 rokov
2. miesto: STRAKA Simon - 12 rokov
                 CINTULOVÁ Anabela - 14 rokov
3. miesto: HARSKÝ Viktor - 11 rokov
4. miesto: DUBAN Adam - 13 rokov

Cena za najväčšieho uloveného kapra:
HÍLKOVÁ Nina - 6 rokov
DETSKÉ PRETEKY 2016
Dňa 7. mája 2016 sa konali detské rybárske preteky v love kapra rybničného pre deti do 15 rokov  na VN Koválov. Hodnotila sa dĺžka ulovenej ryby (zapisovali sa aj úlovky, ktoré nemali lovnú mieru). Celkovo sa pretekov zúčastnilo 52 pretekárov (9 dievčat a 43 chlapcov).
Deti pretekali v dvoch kategóriach:
  • 1. kategória: deti do 10 rokov (zúčastnilo sa 20 pretekárov),
  • 2. kategória: deti od 10 do 15 rokov (zúčastnilo sa 32 pretekárov).
Bolo ulovených 88 ks kapra (26 kaprov dosahovalu minimálnu lovnú mieru a 11 kaprov meralo nad 60 cm) a 148 ks bielej ryby. Näjväčší ulovený kapor meral 83 cm. Pretekári si privlastnili 7 kaprov.

Vyhodnotenie:
Kategórii do 10 rokov:
1. miesto: BLANÁRIK Timotej - 5 rokov (kapor 69 cm)
2. miesto: BLANÁRIK Tobias - 8 rokov (kapor 65 cm)
3. miesto: KUKLA Dominik - 7 rokov (kapor 63 cm)

Kategórii od 10 do 15 rokov:
1.miesto: RAVASOVÁ Dominika - 10 rokov (kapor 83 cm)
2. miesto: TRIMEL Juraj - 12 rokov (kapor 73 cm)
3. miesto: KALKA Filip - 10 rokov (kapor 72 cm)
DETSKÉ PRETEKY V ROKU 2014

Preteky pre deti do 15 rokov dňa 3. mája 2014 na VN Kunov.

Lov povolený len na kapra.  Lov len na jednu udicu.  Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra s mierou od 40 do 60 cm a môže pokračovať v love spôsobom „CHYŤ a PUSŤ“, pričom si nesmie ulovenú rybu zameniť v sieťke. Rozhodcovia budú evidovať všetky úlovky. Hodnotí sa dĺžka ulovenej ryby (v prípade rovnosti dĺžky sa hodnotí váha). Nebude sa loviť v prednádrži, zo sypaných hrádzi, pri stolíku, za pieskovou plážou, a z brehu (od štátnej cesty) v úseku od majera po vjazd pod lipu. Vyhodnotenie bude pri bufete oproti lodenici. Na detských rybárskych pretekoch môžu loviť len deti do 15 rokov a bez pomoci dospelej osoby. Pomoc dospelej osoby je možná len v nevyhnutnom prípade pri vylovovaní ryby. Počas pretekov je ZAKÁZANÉ zanášanie a zvážanie návnady a nástrahy. Kŕmenie je povolené jednu hodinu pred začatím pretekov, t.j. v čase od 6:00 do 7:00 prostredníctvom praku, zakrmovacej rakety a ZAKAZUJE SA zakrmovanie z člna a vyvážacej loďky!


DETSKÉ PRETEKY K MDD 2013
Dňa 1. júna 2013 sa na VN Koválov poriadali detské rybárske preteky pri príležitosti MDD. Štartovné na preteky bolo zdarma. Pretekov sa zúčastnilo 50 pretekárov vo veku od 3 - do 15 rokov. V kategŕii do 10 rokov bolo 28 pretekárov a v kategórii nad 10 rokov bolo 22 pretekárov. Organizačne preteky zabezpečovalo 18 organizátorov. Počas pretekov bolo ulovených 144 ks rýb.

Vyhodnotenie:
Kategória nad 10 rokov:
1. miesto: FUKSA Tomáš (19 ks ulovených rýb)
2. miesto: BLAHA  David (9 ks ulovených rýb)
3. miesto: ZONA  Patrik (6 ks  ulovených rýb)

Kategória do 10 rokov :
1. miesto: ČENTEŠ Matúš (11 ks ulovených rýb)
2. miesto: JAKUBCOVÁ Denisa (8 ks ulovených rýb)
2. miesto: KRBICA Adam (8 ks ulovených rýb)
2. miesto: HREBENÁK Dominik (8 ks ulovených rýb)

DETSKÉ PRETEKY 2013

Dňa 4. mája 2013 sa na VN Kunov konali detské rybárske preteky. Pretekov sa zúčastnilo 52. pretekárov prevažne z našej MsO SRZ. Počas pretekov bolo ulovených 61 ks kapra (pozn.: dosahujúcich min. lovnú mieru) pričom pretekári si privlastnili 20 ks kapra o celkovej váhe cca. 48 kg. Ostatné ryby boli vrátené späť do vody.


Vyhodnotenie:
1. miesto: SLANÝ Dano (14 rokov), kapor 72 cm - 6,30 kg
2. miesto: FARKAŠOVÁ Nikola (13 rokov), kapor 71 cm - 6,50 kg
3. miesto: ZÁKOPČAN Peter (13 rokov), kapor 70 cm - 6,50 kg

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky