msosrzsenica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Meniny na web

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE

MsO SRZ SENICA

(Na zobrazenie najnovšej aktuálnej verzie

našej web stránky stlačte "F5".)Vydávanie rybárskych dokladov na rok 2017

V Kunove od  8.30 do 10.30 a od 11.00 do 13.00 hod. v tieto dni:
  • 11. marca,
  • 18. marca,
  • 26. marca.

V členskom preukaze musí mať každý člen, vrátane detí nalepenú fotografiu. Členovia MsO, ktorí majú zmenenú adresu bydliska, túto oznámte pri výdaji povolení.
Záujemca o členstvo v našej MsO musí predložiť vyplnené tlačivo „Prihlášku za člena SRZ“ a fotografiu – 1 ks (rozmer cca 3x4 cm). Za člena MsO SRZ Senica môže byť prijatý až po splnení podmienok v zmysle Stanov SRZ.

Oznamy
Všetky dostupné dokumenty  ako sú zarybnenia vôd, sumáre úlovkov, stanovy, obežníky, zápisnice a uvznesenia sú vo formáte PDF na stránke MsO - Dokumenty (klikni tu)

V roku 2017 sa nebude loviť na VN Brezová, Radošovce I., VN Osuské a VN Kunov. Pred začatím lovu, je potrebné sa oboznámiť s informáciami uvedenými na tabuliach priamo na príslušnom rybárskom revíri ! V platnosti zostáva miestny rybársky poriadok vydaný 1.1.2015.
POZVÁNKA

MsO SRZ Senica Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční vo veľkej zasadačke pri Okresnom úrade v Senici, ul. Vajanského 17,

dňa 1. apríla 2017 (sobota) o  8. hodine.


Program:

1) Schválenie programu členskej schôdze
2) Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová a návrhová)
3) Správa o činnosti MsO SRZ Senica za rok 2016 a plán hlavných úloh MsO na rok 2017
4) Správa o finančnom hospodárení MsO za rok 2016 a návrh rozpočtu MsO na rok 2017
5) Správa kontrolnej komisie MsO SRZ Senica
6) Správa mandátovej komisie
7) Vyhodnotenie súťaže „Úlovok roku
8) Diskusia
9) Návrh na uznesenie
10) Záver

Pozn.: So sebou si prineste členský preukaz.

Výbor MsO SRZ Senica
BRIGÁDY V ROKU 2017

Upozorňujeme členov MsO SRZ Senica na povinnosť odpracovať v roku 2017 – šesť hodín brigád.


Termíny sú úvedené na stránke v sekcii MsO – Brigády (klikni tu)

Telefónne čísla na pomocných hospodárov jednotlivých revírov sú uvedené v sekcii Kontakty (klikni tu)

Výbor MsO SRZ rozhodol, že účasť na brigádach sa bude evidovať v členských preukazoch SRZ v sekcii "Prehľad o plnení členských povinností". Žiadame preto členov, aby si priniesli na prigádu členský preukaz.

Povinnosť zúčastniť sa brigád sa netýka členov:
  • ktorí v roku 2017 dovŕšili vek 65 rokov,
  • ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S,
  • mladších ako 18 rokov.
BLESKOVKYTOPlist
 

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky