MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Na zobrazenie najnovšej aktuálnej verzie našej web stránky stlačte

"ctrl + F5"

, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Vážení členovia MsO SRZ Senica
fdfgdf
Oznamujeme členom MsO SRZ Senica, ktorí ešte nemajú zakúpené povolenia na rybolov na rok 2020, aby telefonicky kontaktovali predsedu organizácie p. Branislava Heska, ktorý bude priebežne predávať povolenia na rybolov na základe individuálneho dohovoru. Telefónne číslo je 0905 165 310.

Vážení členovia MsO SRZ Senica

Na základe vydaného „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia“ č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 výbor MsO SRZ Senica RUŠÍ vydávanie povolení na rybolov pre rok 2020, ktoré sa malo konať dňa 28.3.2020 na Rybárskom dome v Kunove. O náhradnom termíne vydávania povolení na rybolov pre rok 2020 a o termíne konania VČS budete informovaní s dostatočným predstihom.

Zároveň v zmysle Usmernenia Rady Žilina uvádzame, že podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne do 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor MsO SRZ Senica.
Z uvedeného vyplýva, že pandémia ochorenia COVID-19 je preukázateľne závažný dôvod, preto bude možné členské resp. povolenie na rybolov pre rok 2020 uhradiť v náhradných termínoch, ktoré stanoví s dostatočným časovým predstihom výbor MsO SRZ Senica.

O priebehu ďalších opatrení Vás budeme informovať prostredníctvom www.srzsenica.sk a na facebookovej stránke MsO SRZ Senica.
Výbor MsO SRZ Senica
NA REVÍRI 2-4810-1-1 VN JABLONICA JE PRÍSNY ZÁKAZ VJAZDU
AKÝMKOĽVEK MOTOROVÝM VOZIDLOM NA ĽAVÝ BREH VODNEJ NÁDRŽE.
Žiadame všetkých rybárov, aby tento zákaz rešpektovali a správali sa ohľaduplne voči prírode. Je v záujme každého z nás, aby nám nebola dodatočne zrušená výnimka na vjazd a parkovania na pravom brehu vodnej nádrže.
Výbor MsO SRZ Senica
BRIGÁDY 2020
07.03.2020 – Brigáda na chovných rybníkoch pod VN Kunov. Brigády sa zúčastnilo 23 členov a odviedli kus dobrej práce. Fotky z brigády na chovných rybníkoch pod VN Kunov (tu)

PLÁNOVANÉ ZARYBNENIE
 • 16.03.2020 – VN Koválov – 500 kg kapra K3 (zarybnenie pred detskými pretekmi).

ZARYBNENIE 2020
 • 28.02.2020 – bol zarybnený revír VN Brezová amurom A2 – 200 kg.

JESENNÉ ZARYBNENIE 2019
 • 28.11.2019 – bol zarybnený revír VN Brezová bielou rybou, prevažne pleskáčom (400 kg) a zubáčom z1 revír Radošovce 2 (102 kg).
 • 22.11.2019 – zarybnenie kaprom k4 (veľkosť 60 cm +) –  VN Kunov (150 kg).
 • 13.11.2019 – vysadený pstruh potočný Pp1 vo veľkosti 12 cm. Ryby boli vysadené do potokov Chvojnica, Vrbovčianka, Brezovský potok a VN Stará Myjava (každý revír 750 ks)
 • 8.11.2019 –  zarybnenie kaprom K3 spolu 8000 kg (Kunov 2600 kg, Jablonica 1600 kg, Vrbovce 600 kg, Koválov 1600 kg a Radošovce 1600 kg). Doba hájenia bude 21 dní
 • 28.10.2019 – 500 Kg kapra K2 do VN Kunov

VÝLOV RÝB
 • 12.10. 2019 – výlov chovných rybníčkov pod VN Kunov (konkrétne rybníky 1, 2 a 3)  Celkovo bolo vylovenych 486,5 kg kapra K1, 130 ks zubáča Z1 a 67 kg bielej ryby.

LETNÉ ZARYBNENIE 2019
 • 17.7.2019 350 kg kapor rybničný od 60 do 80 cm (VN Kunov). (fotky)
 • 10.7.2019500 kg pstruh dúhový Pd2 a Pd výber 10 kg (všetky pstruhové revíry).


OZNAM
Zosúladenie spoločného
rybárskeho poriadku
s legislatívou

Oznámenie o odstránení
nezrovnalosti v spoločnom
rybárskom poriadku

JARNÉ ZARYBNENIE
 • 22.5.2019 500 kg pstruh dúhový Pd2 (všetky pstruhové lovné revíry).
 • 20.4.2019 2 000 kg kapor K1 (VN Koválov – 700 kg; VN Radošovce 2 – 500 kg; VN Jablonica – 500 kg; VN Vrbovce – 300 kg).
 • 19.4.2019 430 kg zubáč Zr1 vo veľkosti od 15 cm do 70 cm (VN Kunov – 250 kg; VN Jablonica – 130 kg; VN Vrbovce 50 kg).
 • 16.4.2019 5000 ks štuky rýchlenej vo veľkosti cca. 3 cm (VN Kunov).
 • 9.4.2019 500 kg pstruh dúhový Pd2 a 4 000 ks pstruh potočný vo veľkosti cca. 5 cm (všetky pstruhové lovné revíry).
 • 5.4.2019 500 kg amur A2 (do všetkých revírov),

CHCEŠ SA STAŤ RYBÁROM?
Všetky potrebné informácie nájdeš v sekcii Rybár – Zaujímavosti – Pre začiatočníkov (tu).

Vykonávacia vyhláška
Vykonávaciu vyhlášku MŽP SR k zákonu o rybárstve č. 216/2018 nájdete (tu) alebo aj v sekcii MsO – Dokumenty.

Nový zákon o rybárstve
Dňa 13. júna 2018 bol v NR SR schválený Zákon o rybárstve. Ten je po podpísaní prezidentom SR už zapísaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 216/2018 a účinnosť nadobudne 1.1.2019. [ZÁKON]

Rybičky
Najnovšie číslo online časopisu Rybičky nájdete v sekcii Rybár – Časopis (klikni tu). V archíve pod aktuálnym číslom sú dostupné všetky ostatné časopisy Rybičky.

Schéma privlastňovania si rýb podľa nového zákona

ĎALŠIE OZNAMY
Predaj hosťovacích povoleniek MsO SRZ Senica pre členov iných organizácií SRZ zabezpečujú:
Predseda: Branislav HESEK – 0905 165 310,
Hlavný hospodár: Mgr. Pavol ADAMEC – 0905 279 781,
Pomocný hospodár: Pavel HUČKO – 0904 328 268,
Pokladník: Vladimír HOSŤ – 0915 291 845,

Viac informácií nájdete v sekcii MsO - Povolenky (klikni tu).

V roku 2019 sa nebude loviť na VN Brestovec, VN Brezová, Radošovce I., VN Osuské.
Pred začatím lovu, je potrebné sa oboznámiť s informáciami uvedenými na tabuliach priamo na príslušnom rybárskom revíri!

Do platnosti vstupuje nový miestny rybársky poriadok vydaný k 1.1.2019 (klikni tu).
TOPlist
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky