MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Meniny na web

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE

MsO SRZ SENICA

(Na zobrazenie najnovšej aktuálnej

verzie našej web stránky stlačte "F5")Vydávanie rybárskych dokladov na rok 2017

V Kunove bude posledné tohtoročné vydávanie rybárskych dokladov od  8.30 do 10.30 a od 11.00 do 13.00 hod. v nedeľu 26. marca

V členskom preukaze musí mať každý člen, vrátane detí nalepenú fotografiu. Členovia MsO, ktorí majú zmenenú adresu bydliska, túto oznámte pri výdaji povolení.
Záujemca o členstvo v našej MsO musí predložiť vyplnené tlačivo „Prihlášku za člena SRZ“ a fotografiu – 1 ks (rozmer cca 3x4 cm). Za člena MsO SRZ Senica môže byť prijatý až po splnení podmienok v zmysle Stanov SRZ.

Najbližšia brigáda
bude 25. marca (sobota)
  • od 7:00 do 13:00
  • na všetkých kaprových revíroch (+VN Hlboké
  • na chovných rybníkoch pod VN Kunov
  • nezabudnite si so sebou priniesť ČLENSKÝ PREUKAZ!

Termíny sú úvedené na stránke v sekcii MsO – Brigády (klikni tu)
Telefónne čísla na pomocných hospodárov jednotlivých revírov sú uvedené v sekcii Kontakty (klikni tu)
OZNAMY

Všetky dostupné dokumenty ako sú zarybnenia vôd, sumáre úlovkov, stanovy, obežníky, zápisnice a uvznesenia sú vo formáte PDF na stránke MsO - Dokumenty (klikni tu)

V roku 2017 sa nebude loviť na VN Brezová, Radošovce I., VN Osuské a VN Kunov. Pred začatím lovu, je potrebné sa oboznámiť s informáciami uvedenými na tabuliach priamo na príslušnom rybárskom revíri ! V platnosti zostáva miestny rybársky poriadok vydaný 1.1.2015.

Predaj hosťovacích povoleniek MsO SRZ Senica pre členov iných organizácií SRZ zabezpečujú:
  • Predseda: Branislav HESEK –  0905 165 310,
  • Hlavný hospodár: Jozef BUREŠ –  0903 435 643,
  • Pokladník: Vladimír HOSŤ –  0915 291 845,
  • Vedúci rybárskej stráže: Ladislav VAŠKOVIČ –  0905 629 959.
POZVÁNKA

MsO SRZ Senica Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční vo veľkej zasadačke pri Okresnom úrade v Senici, ul. Vajanského 17,

dňa 1. apríla 2017 (sobota) o  8. hodine.


Program:

1) Schválenie programu členskej schôdze
2) Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová a návrhová)
3) Správa o činnosti MsO SRZ Senica za rok 2016 a plán hlavných úloh MsO na rok 2017
4) Správa o finančnom hospodárení MsO za rok 2016 a návrh rozpočtu MsO na rok 2017
5) Správa kontrolnej komisie MsO SRZ Senica
6) Správa mandátovej komisie
7) Vyhodnotenie súťaže „Úlovok roku
8) Diskusia
9) Návrh na uznesenie
10) Záver

Pozn.: So sebou si prineste členský preukaz.

Výbor MsO SRZ Senica
TOPlist
 

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky